Creșterea legumelor și fructelor pur ecologice într-un mediu protejat a devenit populară în rândul agricultorilor din Republica Moldova. Creșterea produselor în sere și solarii, inclusiv cu un sistem de irigare modern, are zeci de beneficii, începând de la faptul că acestea nu pot fi afectate de ninsorile, care pot cădea chiar și în luna aprilie și până la faptul că ne putem bucura de legumele preferate anul împrejur, acestea fiiind proaspete și crescute într-un mediu ecologic. Un alt aspect important este că prin cultura legumelor în sere se asigură o folosire permanentă a forţei de muncă, fără pauze tehnologice în cursul anului și cu venit permanent.

EcoFarm este compania la care găsiți oricând cele mai moderne și ecologic curate sisteme, prin utilizarea tehnologiilor avansate și a soluțiilor eficiente cu un ciclu complet de creștere a legumelor în spații protejate, servicii “la cheie” cu toate liniile tehnologice instalate.

Iată sursele de finanțare la care puteți apela, pentru a pune pe picioare o afacere cu sere sau solarii.

Surse de finanțare și programe:

1. Grant

Donator: Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)

Tip de asistență: Grant

Activități:

 • Activitatea de producere, colectare și post – colectare a produselor apicole, strugurilor de masă; a legumelor produse pe teren protejat sau câmp deschis, a fructelor;
 • Înființarea și utilarea fermelor de animale, producerea și procesarea produselor de origine animală derivate;
 • Activități de producere a culturilor de câmp cu utilizarea tehnologiei mini-till și no-till.
 • Construcțiile de sere și solarii vor fi eligibile dacă acestea sunt procurate sub formă de module gata pentru montare, confecționate din metal zincat, acoperite cu folie din polimeri, sticlă, poli carbonat;

Beneficiari:

 • 18 – 35 ani (bărbați) și 18 – 40 ani (femei);
 • Antreprenori, sub orice formă organizatorico-juridică; rural sau urban, pe teritoriul controlat de autoritățile RM (cu excepția orașelor Chișinău și Bălți);
 • Întreprinderile ce au beneficiat de împrumut cu porțiune de grant din cadrul PSFRDBA-IFAD V, PNAET, PARE 1+1, PASET 1 și PASET 2, dacă se solicită finanțare pentru extinderea afacerii anterior finanțate, producere/procesare/sortare/împachetare/marketing.

Mărimea granturilor și condițiile de finanțare:

 • Rambursarea cheltuielilor în lei moldovenești va constitui 40% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 280 mii MDL;
 • Se poate aplica pentru rambursarea cheltuielilor eligibile doar o singură dată;
 • Cererea de finanțare, împreună cu documentele solicitate, pot fi depuse până la data de 15 noiembrie 2017.

Contact: 022 225 046

2. Credit cu porțiune de grant pentru tinerii antreprenori

Donator: Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)

Descrierea activităților:

 • Producerea, recoltarea, păstrarea, împachetarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor în teren protejat și câmp deschis, plantelor aromatice şi medicinale, strugurilor de masă, culturilor de câmp şi tehnice;
 • Producerea produselor de origine animală, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, a echipamentului şi utilajelor;
 • Construcţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole;
 • Construcția serelor;
 • Servicii aferente activităților agricole: de reparație a utilajului agricol; de consultanță și marketing pentru fermieri, alte;

Beneficiari:

 • 18 – 35 ani (bărbați) și 18 – 40 ani (femei);
 • Antreprenori, sub orice formă organizatorico-juridică; rural sau urban, pe teritoriul controlat de autoritățile RM (cu excepția orașelor Chișinău și Bălți);
 • Tinerii antreprenori care au beneficiat anterior de credite cu porțiune de grant din cadrul PSFRDBA (IFAD V), PNAET, PARE 1+1, PASET1 și PASET2 vor fi eligibili pentru finanțare repetată cu porțiune de grant, dacă se solicită finanțare pentru extinderea afacerii anterior finanțate de la producere la procesare/sortare/împachetare/marketing.

Termenul creditului (perioada de graţie):

≤ 5 ani, inclusiv perioada de graţie ≤ 2ani

(pentru a fi eligibil la grant creditul va fi solicitat pe termen minim de 36 luni, inclusiv perioada de graţie 12 luni)

≤ 8 ani, inclusiv perioada de graţie ≤ 4 ani – înfiinţarea plantaţii multianuale

(pentru a fi eligibil la grant creditul va fi solicitat pe termen min de 48 luni, inclusiv perioada de graţie 24 luni)

Suma maximă a finanțării: ≤ 700 000 MDL, inclusiv cu o porţiune de grant în mărime de 40% din suma solicitată (maximum 280 000 MDL).

Contribuţia beneficiarului: Contribuţia beneficiarului va constitui ≥ 10% – mijloace băneşti din costul total al investiţiei (mijloacele băneşti din care pot fi achitate salarii, taxe şi impozite, servicii aferente investiţiei).

Contact: 022 225 046

3. Proiectul Livada Moldovei – credit

Donator: Banca Europeană de Investiții

Descrierea activităților: Dotarea livezilor cu sisteme de irigare și anti-grindină, tehnologizarea proceselor de producție horticole după recoltare, dezvoltarea pepinierelor pentru producerea materialului săditor.

Perioada de implementare: 2016-2020

Beneficiari:

 • Întreprinderile procesatoare și horticole;
 • Instituţiile de învăţământ de profil;
 • Laboratoarele de control a calităţii producţiei horticole.

Suma creditului:

 • Max 5,000,000 EUR – investiţii în horticultură (plantarea/defrişarea livezilor şi plantaţiilor de struguri de masă, procurarea echipamentelor, etc.);
 • Max 1,000,000 EUR – investiţii în plantarea/defrişarea livezilor și plantaţiilor de struguri de masă, pepiniere;
 • 5,000 EUR – valoarea minimă a alocărilor pentru orice investiţie individuală;
 • Max 10,000 EUR per hectar – pentru înfiinţarea plantaţiilor horticole;
 • Max 1,000 EUR per hectar -pentru defrişarea plantaţiilor horticole necorespunzătoare;
 • Max 30,000 EUR per hectar – pentru înfiinţarea plantaţiilor horticole intensive.

Contact: 069 176 027

4. Programul de Vânzări în Rate 2KR în Agricultura Performantă Irigată

Donator: 2KR

Echipament eligibil: Echipament nou sau componente noi pentru irigare, obligatoriu împreună cu proiectarea sistemului de irigare și instalarea lui.

Cu stricta condiție că producătorul are deja irigare operațională pe teren sau obține irigare prin Program, mai sunt următoarele categorii de echipament eligibil:

 • Maşini agricole pentru creşterea și recoltarea fructelor și legumelor precum frezele pentru prelucrarea solului, maşini de bilonat, semănători de precizie (pneumatice și mecanice), maşini pentru întinderea și strângerea foliei de mulci şi liniilor de picurare, maşini pentru plantarea răsadului, maşini de instalat mini-tunele, stropitori, freze, tocătoare de masă vegetală, cositoare, maşini de taiere pe contur, secătoare, maşini de legat snopi;
 • Sisteme de protecție antigrindină, platforme pentru recoltarea fructelor, mașini de recoltare pentru fructe, legume, nuci, pomușoare și răsad din pepiniere;
 • Sere şi tunele (cu excepția terenului de sub ele), echipament pentru utilarea serelor şi tunelelor;
 • Stații meteo de teren.

Beneficiari:

Toți producătorii agricoli, persoane juridice, privați, precum gospodăriile ţărăneşti, întreprinderile individuale agricole, societățile comerciale, dar și asociaţiile de fermieri, cooperativele de afaceri și alte societăți ce nu sunt clasificate drept întreprinderi mari de către legislație.

Antreprenorii începători, femeile din mediul rural și societățile fără istorie creditară sunt încurajați să participe în Program.

Dobândă: Nu este.

Termen: 3 ani pentru 4 rate: rata I – în avans; rata II – după 1 an; rata III – după 2 ani; și rata IV – după 3 ani.

Avantaje: Nu este nevoie de gaj, nu este nevoie de istorie de creditare; Avans de doar 25% din costul echipamentului; Termen de plată de 3 ani pentru valoarea restantă; Procurarea utilajului de către 2KR este scutită de taxa pe valoare adăugată și taxele vamale; Suport și consultanță în cadrul investiţiilor.

Contact: 022 278 463

De asemenea, băncile comerciale din Republica Moldova înțeleg necesitatea și importanța oferirii ajutorului pentru deschiderea unei afaceri sau dezvoltarea acesteia. Din acest motiv, mai multe bănci oferă credite agricultorilor. Printre acestea se numără:

1. Mobiasbancă credite pentru finanţarea agriculturii şi a business-ului rural

Beneficiari: Întreprinderi rurale cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică bazată pe proprietate privată.

Scopul:

 • Producerea seminţelor şi răsadului, creşterea legumelor în sere;
 • Plantarea viilor şi livezilor;
 • Prelucrarea şi ambalarea producţiei agricole;
 • Producerea şeptelului;
 • Depozitarea şi plasarea la rece a produselor agricole;
 • Colectarea şi comercializarea produselor agricole uşor alterabile;
 • Prestarea serviciilor mecanizate în agricultură.

Valoarea finanţării: Suma maximă a expunerii 100 000, 150 000 sau 500 000 USD în dependenţă de Componenta proiectului.

Durata finanţării: Termen mediu şi lung de până la 15 ani.

2. Moldova Agroindbank – creditul multiopţional – Agro

Beneficiari: Întreprinderi individuale, gospodării tărăneşti, precum şi persoane fizice care îşi desfăşoară activitatea în agricultură, în mod individual şi dispun de o experienţă în domeniu de minim 12 luni.
Scopul: Finanţarea pe termen scurt a achiziţiei de materii prime/materiale necesare înfiinţării/întreținerii de culturi agricole, recoltare,etc., precum şi în scopuri de consum.
Valoarea finanțării: 5.000 – 50.000 lei. (pentru clienţii noi până la 30.000 lei).
Durata finanțării: Se stabileşte în conformitate cu termenele de producţie şi comercializare a producţiei agricole, dar nu poate depăşi mai mult de 24 luni.

Costuri: Rata dobânzii variază de la 19,5% până la 20,25% în dependenţă de termenul creditului, iar taxele şi comisioanele aferente creditului se încasează în conformitate cu tarifele ş comisioanele  în vigoare, aplicate de către bancă.

3. Moldova Agroindbank – creditul universal – Agro Plus

Beneficiari: Societăţi Comerciale, Cooperative Agricole de Producţie, Întreprinderi Individuale, Gospodarii Ţărăneşti, precum şi persoane fizice care îşi desfăşoară activitatea în agricultură în mod individual, care dispun de o experienţă în domeniu de minim 12 luni.
Scopul:

 • Formarea şi finanţarea capitalului circulant, inclusiv: pregătirea solului, seminţelor, furajului, întreţinerea roadei, creşterea şi îngrăşarea animalelor, păsărilor, recoltarea roadei, primirea şi prelucrarea producţiei, efectuarea marketingului, etc;
 • Investiţii în procurarea mecanismelor, mijloacelor de transport, echipamentelor şi altor active legate de afacere, construcţia, procurarea sau reparaţia spaţiilor aferente afacerii.

Valoarea finanțării:  de la 10 mii lei până la 700 mii lei.
Durata finanțării:
 Până la 60 luni (în cazul creditelor acordate pentru scopuri investiţionale) şi 36 luni (pentru finanţarea capital circulant şi/sau cheltuielilor de consum).
Garanţii: mix de garanţii: bunuri imobiliare şi/sau mobiliare.
Costuri: Rata dobânzii variază de la 17% până la 19% în dependenţă de termenul creditului, iar taxele şi comisioanele aferente creditului se încasează în conformitate cu tarifele şi comisioanele în vigoare, aplicate de către bancă.

4. Moldindconbank

Beneficiari: Antreprenorii care activează în sectorul agricol şi care au nevoie de finanțare.

Scopul: Efectuarea  lucrărilor agricole, recoltare şi post-recoltare a roadei.

Valoarea finanțării: până la 3.000.000 MDL

Durata finanțării: până la 15 luni

Rata dobânzii: 10,0% anual (comision de acordare 1,5%)

Perioadă de graţie: până la 6 luni la plata creditului şi a dobânzii.

Lasă un răspuns